werken aan menselijke maat

Met veel plezier en dankbaarheid kijken we terug op een geslaagd symposium en viering van 50 jaar Dynamische Oordeelsvorming®, jl woensdag 15 mei.

Heel veel dank aan alle deelnemers die met hun komst en inbreng het tot een inspirerende en dynamische middag hebben gemaakt. Veel nieuwe verbindingen gemaakt, oude relaties hernieuwd en vooral hard gewerkt aan het thema: ‘Werken aan menselijke maat in het meningencircus’.

Heel veel dank ook voor de vele felicitaties en mooie reacties; een ware stimulans om ons werk voort te zetten nu en in de toekomst.

#dialoog dynamischeoordeelsvorming

indruk van Symposium Dialoog


Welkom bij het Dialoog-netwerk

Wij zijn het platform voor Dynamische Oordeelsvorming®. Onze kernactiviteit is het opleiden van professionals.

Dynamische Oordeelsvorming® is een instrument om het oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met dagelijkse problemen en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Dynamische Oordeelsvorming® werkt! Het versterkt de dialoog tussen mensen en draagt bij aan de tegenwoordigheid van geest. Dat blijkt niet alleen uit de resultaten, maar ook uit de bezieling waarmee onze trainers, coaches en adviseurs er dagelijks mee werken.

Nieuwsgierig? Voor een kleine vraag of een echte Dialoog neem contact met ons op.