Symposium naar aanleiding van 50 jaar Dynamische Oordeelsvorming®

15 mei 2024, 13:30 – 17:00 uur, Antropia Driebergen.

Op 15 mei 2024 is het precies 50 jaar geleden dat Lex Bos zijn proefschrift verdedigde ‘Oordeelsvorming in groepen, polariteit en ritme als sleutel tot ontwikkeling van sociale organismen’. Denken in zij en wij, naar denken in dat de ander geen menselijke eigenschappen meer bezit; deze stap naar ontmenselijking was juist het motief voor Lex Bos om het onderzoek te doen waar zijn proefschrift het resultaat van was. Helaas is dit 50 jaar later nog steeds of zelfs nog meer aan de orde van de dag. 
Dit werk van Lex Bos is tot op de dag van vandaag de basis onder al onze activiteiten met Dynamische Oordeelsvorming. Daarom willen we hierbij stilstaan, verdieping zoeken en met elkaar vieren!

De middag zal in het teken staan van de dagelijkse zoektocht in deze tijd naar de menselijke maat. Waar gaat het mij nu echt om? en dan ook aan de ander kunnen vragen: Waar gaat het jou nu echt om? Het goede gesprek vraagt om aandacht, interesse en de wil en bereidheid om elkaar te verstaan.

Na de opening en een eerste introductie in het thema door Ron Henkes is het mogelijk je in een kleinere werkgroep intensief bezig te houden met dit thema.
De volgende groepen staan nu geprogrammeerd. Gedurende deze weken zal dit verdere toelichting en aanvulling krijgen:

Aan het einde van de middag zullen we gezamenlijke een hapje en drankje genieten en proosten op het werken aan een menswaardige toekomst!

15 mei 2024, 13:30 – 17:00 uur, Antropia Driebergen. 

Meld je hier direct aan!


Welkom bij het Dialoog-netwerk

Wij zijn het platform voor Dynamische Oordeelsvorming®. Onze kernactiviteit is het opleiden van professionals.

Dynamische Oordeelsvorming® is een instrument om het oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met dagelijkse problemen en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Dynamische Oordeelsvorming® werkt! Het versterkt de dialoog tussen mensen en draagt bij aan de tegenwoordigheid van geest. Dat blijkt niet alleen uit de resultaten, maar ook uit de bezieling waarmee onze trainers, coaches en adviseurs er dagelijks mee werken.

Nieuwsgierig? Voor een kleine vraag of een echte Dialoog neem contact met ons op.